PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

10/04/2021         Dynaseiki

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Nuockenho.com. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Nuockenho.com,  có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.  Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Nuockenho.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thu thập thông tin cá nhân

DYNASEIKI có thể yêu cầu thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố, số điện thoại, …) liên quan đến việc sử dụng trang web này của khách hàng, chẳng hạn như khi trả lời các yêu cầu, gửi catalog và các tài liệu khác. Ngoài ra, DYNASEIKI có thể nhận được thông tin cá nhân trong nhiều tình huống, như triển lãm, họp kinh doanh, trình bày hoặc trình diễn sản phẩm DYNASEIKI, phỏng vấn xin việc… 
Trong mọi trường hợp như vậy, DYNASEIKI sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà không có sự đồng ý của khách hàng trong các mục đích sau đây:

 • Kinh doanh hoặc hợp đồng với khách hàng.
 • Thông báo giới thiệu sản phẩm mới hoặc triển lãm.
 • Trả lời câu hỏi của khách hàng.
 • Liên hệ với khách hàng về vấn đề kinh doanh.
 • Bảng câu hỏi về sự hài lòng của khách hàng, v.v.
 • Quản lý nhân sự như thông tin về người nộp đơn xin việc.
 • Mục đích khác với sự cho phép trước của khách hàng

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

DYNASEIKI sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoài các đối tác mà không có sự cho phép rõ ràng của khách hàng, trừ trường hợp áp dụng trong các trường hợp sau đây.

 • Khách hàng đồng ý tiết lộ.
 • Việc tiết lộ được quy định bởi luật pháp, hoặc được yêu cầu bởi tòa án, cảnh sát hoặc cơ quan chính phủ.
 • Thông tin cá nhân sẽ được bao gồm trong dữ liệu thống kê tổng hợp mà từ đó khách hàng không thể xác định được.
 • Trường hợp khẩn cấp có nguy cơ về tính mạng, tài sản, …

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của DYNASEIKI. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.
Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại http://dynaseiki.vn.