FDS

Lập trình một robot thông minh tự động không thể dễ dàng hơn. Phần mềm dựa trên PC thông minh thân thiện với người dùng giúp robot dễ dàng lập trình và vận hành một cách đơn giản. Các kỹ sư tạo ra các bản thiết kế từ đầu và các nhà sản xuất lắp ráp nói chung muốn tự động hóa các công việc hiện tại của họ có thể thấy những robot này đặc biệt hữu ích. Ngoài ba loại robot khác nhau dưới đây của chúng tôi, chúng tôi cũng đem đến cho các khách hàng phụ kiện robot vì sự an toàn và thuận tiện của bạn. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các hệ thống robot tự động của chúng tôi.