KGN - QUẠT ION KHỬ TĨNH ĐIỆN

KGN - QUẠT ION KHỬ TĨNH ĐIỆN

Quạt khử tĩnh điện ion KGN là sản phẩm dùng để làm sạch, khử tĩnh điện, chống tĩnh điện tin tưởng và sử dụng rất nhiều.