KGN - BÌNH CHỨA KEO THÉP

KGN - BÌNH CHỨA KEO THÉP

Cung cấp bình nén khí áp suất chất lượng và cao cấp. Bể chứa không gỉ, sử dụng cho vật liệu lỏng và khí để lưu trữ và sử dụng.