KTN-1~10 - Gioăng bình keo KGN
KTN-1~10 - Gioăng bình keo KGN

KTN-1~10 - Gioăng bình keo KGN

Đặc điểm nổi bật

 Type \ Material EPDMSiliconeVITON
KTN-1KTN-1-G-EKTN-1-G-SKTN-1-G-V
KTN-3KTN-3-G-EKTN-3-G-SKTN-3-G-V
KTN-5
KTN-10 KTN-10-G-E  KTN-10-G-S  KTN-10-G-V 
Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Tags:


Sản phẩm liên quan