TAKIGEN

TAKIGEN là nhà sản xuất phần cứng công nghiệp Nhật Bản được thành lập vào năm 1910. Với danh mục hơn 8000 sản phẩm trong mọi lĩnh vực công nghiệp, Takigen có thể hỗ trợ các ngành nghề sản xuất trên toàn thế giới.
Công ty TNHH Dynaseiki là nhà phân phối chính thức của Takigen Mfg Co.,Ltd tại Việt Nam.