KGN - VAN BƠM KEO

Thiết kế van KGN điện từ khí nén có cơ chế đóng mở nhanh, độ bền cao, hoạt động ổn định, tốn ít năng lượng, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt ...