Cút nối nhựa - KGN
Cút nối nhựa - KGN

Cút nối nhựa - KGN

Đặc điểm nổi bật

 

TypeFor PTFE tube
 TS-T2-1323 PTT13、PTT23
 TS-T2-46 PTT46
 TS-T2-68 PTT68
 TS-T2-810 PTT810
 TST-T2-46 PTT46
 TST-T2-68 PTT68
 TE-T2-46 PTT46
 TE-T2-68 PTT68
Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Tags:


Sản phẩm liên quan