TAKIGEN | FC.C - CHỐT CỬA

Các sản phẩm phụ kiện Takigen hiện đang được Công Ty TNHH DYNASEIKI phân phối các sản phẩm: Bản lề tủ điện. Khóa tủ điện; Chốt điều chỉnh (stays). Và rất nhiều sản phẩm chất lượng khác.