KGN - VAN ĐIỆN TỪ KHÍ NÉN

Van điện từ khí nén - V01
Van điện từ khí nén - V01

Van điện từ khí nén - V01

Đặc điểm nổi bật

Cấu trúc thân chính được cấp bằng sáng chế. Kích thước nhỏ hơn, lưu lượng lớn.
Thiết kế kẹp ống được cấp bằng sáng chế.

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

V01 DIRECT ACTING POPPET VALVES 

 Main Unit Type Type
 V01                                                         Single solenoid 3-port/2-position                      
 

Specifications
 Main Unit Type V01       V01      -2  
 Media Air Air / Vacuum 
 Operation type Direct operated
 Port size P:M5x0.8      A:Ø4Quick fittings
 Lubrication Not required
 Operating pressure range          0~0.6 MPa -100kPa~0.7MPa
 Response time                 ON 5 / OFF 4 ms
 Effective sectional area S (Cv)        
  1(P)→2(A)  0.553mm2(0.030)
  2(A)→3(R)  0.354mm2(0.019)           
 1(P)→2(A)  0.310mm2(0.017) 
 Maximum operating frequency   20 Hz
 Operating temperature range      0~60 oC ( no freezing)
 Mounting orientation Unrestricted
 Dimension   W x H x D             39.9 x 21.2 x 10 mm
 Weight 17 g
Tags:


Sản phẩm liên quan