PRNT | PRN | KHN - Ngòi bơm keo chính xác KGN
PRNT | PRN | KHN - Ngòi bơm keo chính xác KGN

PRNT | PRN | KHN - Ngòi bơm keo chính xác KGN

Đặc điểm nổi bật

  • Thiết kế chuẩn xác, không làm hỏng bề mặt của Xylanh khi lắp ráp
  • Mối ghép với xylanh kín khí, không lỏng.
  • Vòi kim phun chính xác bằng kim loại có bề mặt mịn giúp keo chảy đều hơn.
  • Vòi kim phun đồng tâm, không lệch.
  • Hình dạng đầu kim có dạng đặc biệt, tránh keo bám đầu kim.
Liên hệ

Thông số kỹ thuật

  • Thiết kế chuẩn xác, không làm hỏng bề mặt của Xylanh khi lắp ráp
  • Mối ghép với xylanh kín khí, không lỏng.
  • Vòi kim phun chính xác bằng kim loại có bề mặt mịn giúp keo chảy đều hơn.
  • Vòi kim phun đồng tâm, không lệch.
  • Hình dạng đầu kim có dạng đặc biệt, tránh keo bám đầu kim.

Thông số kỹ thuật

Bảng thông số kĩ thuật:

(Đơn vị: mm)

 PRNT PRND1D2D3
PRNT 0.1PRN 0.10,100,200,40
PRNT 0,15PRN 0,150,150,250,45
PRNT 0.2PRN 0.20,200,300,50
PRNT 0,25PRN 0,250,250,350,55
PRNT 0.3PRN 0,30,300,400,60
PRNT 0,35PRN 0,350,350,450,65
PRNT 0,4PRN 0,40,400,500,70
PRNT 0,45PRN 0,450,450,550,75
PRNT 0,5PRN 0,50,500,600,80
PRNT 0.6PRN 0,60,600,700,90

(Đơn vị: mm)

KHND1D2D3
 KHN 0.10,100,250,40
 KHN 0,150,150,300,45
 KHN 0,20,200,350,50
 KHN 0,250,250,400,55
 KHN 0,30,300,450,60
 KHN 0,350,350,500,65
 KHN 0,40,400,550,70
 KHN 0,450,450,600,75
 KHN 0,50,500,650,80
Tags:


Sản phẩm liên quan